top of page

Polityka prywatności

Umowa dotycząca Polityki prywatności jest wymagana przez prawo, jeśli gromadzisz dane osobowe osób odwiedzających Twoją witrynę. Dostosuj szczegóły zasad, aby odzwierciedlały podjęte kroki mające na celu ochronę informacji użytkowników.

Ochrona prywatności i danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę i użytkowników jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych
Jesteśmy wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na tej stronie. Gromadzimy wyłącznie dane dobrowolnie przekazane przez osoby odwiedzające witrynę i nigdy nie sprzedajemy tych informacji stronom trzecim bez świadomej zgody. O ile nie wskażesz inaczej, możemy skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o aktualizacjach lub zmianach w niniejszej polityce prywatności Haugesund Renhold Ann Kristin Haugland.

Kontrola nad danymi
Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, aby zapytać, jakie informacje na Twój temat posiadamy, zmienić dane, które wymagają poprawienia lub aktualizacji, lub wyrazić wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych.

Bezpieczeństwo informacji
Podejmujemy kompleksowe kroki w celu ochrony Twoich danych. Wrażliwe dane są zawsze szyfrowane, przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach i przesyłane przy użyciu najbezpieczniejszych metod.

Kontakt
bottom of page